Polityka prywatności

W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, a także w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, Miracolo Clinic Sp. z o.o. przedstawia Państwu przyjęte zasady dotyczące ochrony przekazanych nam danych osobowych.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o kontakt mailowy na adres: kontakt@miracolo.clinic.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Miracolo Clinic Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Heliotropów 29, 04-796 Warszawa, KRS: 0000641770.

Cele przetwarzania danych osobowych

Miracolo Clinic Sp. z o.o. będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • świadczenie usług opieki zdrowotnej,,
 • przekazanie materiałów i informacji promujących usługi (cele marketingowe),
 • obsłużenie ewentualnych reklamacji,
 • dokonanie ewentualnych rozliczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • cele analityczne i statystyczne.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Miracolo Clinic Sp. z o.o. przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda osoby, której dane osobowe są przetwarzane, udzielona w momencie przesyłania danych osobowych, lub
 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. w związku z wykonaniem umowy zawartej między Miracolo Clinic Sp. z o.o. a osobą, której dane osobowe są przetwarzane, lub
 • art. 9 ust. 2 lit. h) RODO, tj. w związku ze świadczeniem usług opieki zdrowotnej,
 • innych przepisów prawa.

Odbiorcy danych osobowych

Miracolo Clinic Sp. z o.o. może przekazać Państwa dane osobowe:

 • podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Miracolo Clinic sp. z o.o.,
 • podmiotom, które są uprawnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 • podmiotom i osobom, które zostaną upoważnieni przez Państwa do otrzymywania Państwa danych osobowych.

Prawa osoby, której dane osobowe przetwarzamy

W związku z przetwarzaniem przez Miracolo Clinic sp. z o.o. danych osobowych, przysługują Państwu następujące uprawnienia:

  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie (w zakresie, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie zgody udzielonej w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – szczególnie w zakresie przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych (nie dotyczy sytuacji, gdy na mocy przepisów szczególnych Miracolo Clinic Sp. z o.o. jest zobowiązane do przetwarzania Państwa danych osobowych),
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu realizacji wyżej wymienionych praw,, prosimy o kontakt mailowy na adres: kontakt@miracolo.clinic

Wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne.


W celu świadczenia usług opieki zdrowotnej przez Miracolo Clinic Sp. z o.o na Państwa rzecz, konieczne jest przetwarzanie Państwa danych osobowych
, w szczególności danych dotyczących stanu zdrowia.

Państwa dane osobowe, co do zasady, będą przetwarzane wyłącznie przez czas:

 • niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania lub
 • do momentu odwołania przez Państwa zgody lub
 • do momentu zgłoszenia żądania usunięcia Państwa danych osobowych,

z zastrzeżeniem przepisów szczególnych, m.in. przepisów dotyczących zasad prowadzenia dokumentacji medycznej.

Strona internetowa www.miracolo.clinic 

Miracolo Clinic Sp. z o.o. w sposób automatyczny pobiera i rejestruje pewne dane dotyczące Państwa aktywności na stronie www.miracolo.clinic (m.in. typ przeglądarki, adres IP itp.). Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celach analitycznych i statystycznych.

Strona internetowa www.miracolo.clinic wykorzystuje pliki Cookies, które służą identyfikacji sesji użytkownika podczas korzystania ze strony internetowej. Pliki Cookies nie zawierają żadnych danych osobowych.

W celu zablokowania przesyłania plików Cookies, należy odpowiednio skonfigurować ustawienia używanej przez Państwa przeglądarki internetowej.

Scroll to Top