Co oferujemy?

Specjalizujemy się w diagnostyce i leczeniu endometriozy.
cancel

Usuwanie endometriozy

Dokładnie usuniemy możliwe wszystkie ogniska choroby i zrosty

  • Nowoczesne narzędzia
  • 1-6 godzin zabiegu
  • 1-4 dni w szpitalu
  • Preparaty przeciwzrostowe
Dowiedz się więcej... Zamów
verified_user

Terapia żywieniowa

Powoduje przywrócenie naturalnej kondycji układu immunologicznego, w celu ograniczenia ryzyka nawrotów w przyszłości.

  • 7 tygodni
  • Dla jednej osoby lub dla pary
Dowiedz się więcej... Zamów

Co nas wyróżnia?

Jesteśmy świadomi tego, że dokładne usunięcie ognisk choroby to kluczowy czynnik skuteczności leczenia. Z tego powodu stawiamy na doświadczonych lekarzy wyposażonych w specjalistyczny sprzęt.
supervisor_account

Lekarze z doświadczeniem

Nasi lekarze opero­wali setki kobiet z endo­me­triozą, w tym wiele przypadków bardzo zaawan­so­wa­nego stadium choroby. Usuwali endome­triozę z jaj­ni­ków, jelit, pęcherza moczo­wego - z endo­me­triozą głębo­ko­na­cie­ka­jącą włącz­nie. Nie zadowa­lają się wybiór­czym usunię­ciem zmian - zabieg uważają za za­koń­czony dopiero wówczas, gdy usuną wszystkie widoczne ogniska choroby.

build

Nowoczesne narzędzia

Nawet najbar­dziej doświad­czony lekarz bez odpowied­nich narzędzi nie jest w stanie wykorzy­stać swojego poten­cjału. Nasi lekarze, jako jedyni w Pol­sce, mają do dy­spo­zy­cji:

To dzięki temu są w stanie usuwać ogniska klasyfikowane przez innych jako nieusuwalne.
cached

Najnowsze techniki

Leczymy według najnow­szych wytycz­nych między­­na­­ro­­do­wych towarzy­stw: European Society for Gynaeco­­lo­­gical Endoscopy (ESGE), Human Repro­­du­c­tion and Embry­­o­logy (ESHRE), oraz the World Endome­­triosis Society (WES). Jako pierwsi w Polsce stosu­jemy metodę wapory­zacji torbieli endometrialnych, która pozwala na mak­sy­malne zacho­wanie rezerwy jajni­kowej (AMH).

Komu pomagamy?

Trafiają do nas Pacjentki głównie z bolesnymi miesiączkami i niepłodnością. Część z nich dopiero podejrzewa u siebie endometriozę i szuka dokładnej diagnostyki, a inne przychodzą z dokładną diagnozą i szukają najlepszego leczenia dla siebie.
Bolesne miesiączki: <p>Statystycznie 50% kobiet cierpiących na bolesne miesiączki ma endometriozę. Często są nieświadome prawdziwej przyczyny swoich dolegliwości. Zazwyczaj są przekonane, że miesiączka po prostu musi boleć, więc nawet nie szukają rozwiązania swojego problemu. A endometrioza z każdym cyklem rozwija się coraz bardziej...</p>
Diagnostyka

Bolesne miesiączki

Staty­stycznie 50% kobiet cierpią­cych na bo­lesne miesiączki ma endome­triozę. Często są nie­świa­dome prawdziwej przyczyny swoich dolegli­wo­ści. Zazwy­czaj są prze­ko­nane, że mie­siączka po prostu musi boleć, więc nawet nie szukają rozwią­zania swojego problemu. A endo­me­trioza z każdym cyklem rozwija się coraz bardziej...

Niepłodność: <p>Większość (do 80%) kobiet z problemami z płodnością boryka się z endometriozą. Oferujemy gruntowną diagnostykę pod kątem płodności oraz obecności endometriozy. Wykonujemy histeroskopie, selektywne badanie drożności jajowodow z możliwoscia ich udrożnienia, minimalnie inwazyjną przezpochwową laparoskopię nie pozostawiającą blizn. </p>
Diagnostyka

Niepłodność

Większość (do 80%) kobiet z pro­ble­mami z płod­no­ścią boryka się z endo­me­triozą. Oferu­jemy gruntowną diagno­stykę pod kątem płodności oraz obecności endome­triozy. Wykonu­jemy histe­ro­sko­pie, selek­tywne badanie drożności jajowodow z moż­li­wo­scia ich udroż­nie­nia, minimalnie inwazyjną przezpo­chwową laparo­skopię nie pozosta­wia­jącą blizn.

Masz zdiagnozowaną endometriozę?: <p>Oferujemy minimalnie inwazyjne zabiegi operacyjne ze starannym usuwaniem ognisk endometriozy oraz zrostów. Stosujemy profilaktykę przeciwzrostową. Niewłaściwe leczenie endometriozy skutkuje ciągłymi nawrotami choroby oraz obniżoną rezerwą jajnikową.</p>
Usuwanie endometriozy

Masz zdiagnozowaną endometriozę?

Oferu­jemy minimalnie inwazyjne zabiegi opera­cyjne ze starannym usuwa­niem ognisk endome­triozy oraz zrostów. Stosu­jemy profi­lak­tykę przeciw­zro­stową. Niewła­ściwe leczenie endome­triozy skutkuje ciągłymi nawro­tami choroby oraz obniżoną rezerwą jajnikową.

Już po zabiegu?: <p>Program terapii żywieniowej Miracolo pomoże Ci wzmocnić układ immunologiczny oraz ograniczyć ryzyko nawrotu choroby w przyszłości. Pomoże także w przypadku migreny, przewlekłego zmęczenia, otyłości, wzdęć, częstych infekcji i wielu innych dolegliwościach.</p>
Terapia żywieniowa

Już po zabiegu?

Program terapii żywie­niowej Miracolo pomoże Ci wzmocnić układ immuno­lo­giczny oraz ograni­czyć ryzyko nawrotu choroby w przy­szło­ści. Pomoże także w przy­padku migreny, przewle­kłego zmęcze­nia, otyło­ści, wzdęć, częstych infekcji i wielu innych dolegliwościach.

Aktualności

Najnowsze wpisy na naszym blogu:
LASEROWE USUWANIE ENDOMETRIOZY!
Leczenie

LASEROWE USUWANIE ENDOMETRIOZY!

📣 Czyli co ma wspól­nego laser diodowy z wczesną diagno­styką endome­triozy i nie tylko? 😷

Przeczytaj więcej...
Uwalnianie jajnika ze zrostów z pomocą...!?
Leczenie

Uwalnianie jajnika ze zrostów z pomocą...!?

📌 Jajnik uwięziony w licznych zrostach! Czym go uwolnić, by nie uszko­dzić tego delikat­nego narządu? ✔️

Przeczytaj więcej...
Ciekawostki medyczne

Jedyny w Polsce nóż plazmowy nowej generacji!

Klinika Miracolo jest 13-STĄ KLINIKĄ NA ŚWIECIE i JEDYNĄ W POLSCE, która dyspo­nuje najbar­dziej nowocze­snym nożem plazmowym dostępnym na rynku medycz­nym, należącym do ame­ry­kań­skiej firmy Bovie Medical. Nóż J-Plasma jest zaawa­­n­so­­­wanym urządze­­­niem energe­­­ty­­cz­nym, łączącym w sobie unikalne właści­­­wości plazmy zimnego helu z energią RF. Narzę­dzie zwiększa kontrolę nad tkanką, co pozwala na wy­soki poziom precyzji przy zabie­gach. Ingerencja noża na tkankę wgłąb nie przekracza 0,2 mm, co m.in. pozwala na mak­sy­malne zacho­wanie rezerwy jajnikowej czy usuwanie endome­triozy z tak delikat­nych miejsc jak jelita (bez resekcji)!

Zastanawiasz się, czy Ty też masz endometriozę?

Im wcześniej zdiagnozujesz tę chorobę, tym większe szanse na jej całkowite wyleczenie. To nie tylko lepszy komfort życia z powodu braku dolegliwości miesiączkowych, ale przywrócenie Twojemu ogranizmowi naturalnej płodności.

Sprawdź!

Zajmie to niecałą minutę