Problem z diagnostyką endometriozy

Dotych­czas jedyną dokładną metodą diagno­styczną tej choroby była pełna laparo­sko­pia, wymaga­jąca narkozy, najczę­ściej kilku­dnio­wego pobytu w szpi­talu. Pozosta­wiała ona również blizny. Nic dziwnego, że ko­biety dotknięte objawami endome­triozy przecią­gały w czasie moment decyzji wobec takiego zabiegu. Przez to właśnie staty­styki diagno­zo­wania endome­triozy są za­tr­wa­ża­jące: średnio mija 6-10 lat od momentu kiedy kobieta po raz pierwszy zgłasza się do le­karza z nie­po­ko­ją­cymi objawami, do mo­mentu posta­wienia prawi­dłowej diagnozy. Choroba w tym czasie sieje spusto­szenie w organizmie.

TVL - Rewolucja w diagnostyce endometriozy

TVL (ang. trans vaginal laparo­sco­phy) jest techniką, która może zrewo­lu­cjo­ni­zować diagno­stykę endome­triozy. Jest to krótki, 30 minutowy zabieg, nie wymaga­jący narkozy, ani nie pozosta­wia­jący blizn. Kobieta nie musi po nim pozostawać w szpi­talu. W trakcie tego zabiegu nasz lekarz, małą kamerką, przebija się przez tylną ścianę pochwy i sprawdza dokładnie całą miednicę mniejszą i oko­lice pod kątem endometriozy.

Laparoskopia diagnostyczna pełna

remove_circle
Pełna narkoza

Wymaga znieczu­lenia ogólnego.

remove_circle

Trzy małe blizny

Klasyczna laparo­skopia wymaga wprowa­dzenia 3 narzędzi przez powłoki brzuszne, pozostawia 3 blizny: jedną w pępku i dwie po bokach brzucha.

remove_circle

Kilka dni w szpitalu

Większość szpitali zaleca pacjentce pozostanie kilka dni w szpitalu.

remove_circle

Gorsza widoczność

Spłasz­czenie zmian przez gaz oraz odblaski światła powodują gorszą widocz­ność podczas zabiegu.

Laparoskopia diagnostyczna TVL

add_circle

Znieczulenie miejscowe

TVL może być przepro­wa­dzona w znie­czu­leniu miejsco­wym, dla kobiet mających tendencję do sil­nego streso­wania się możemy zasto­sować podtlenek azotu (gaz rozweselający).

add_circle

Żadnych blizn

W zabiegu TVL kamera jest wprowa­dzana do brzucha przez tylną ścianę pochwy. Nie pozostawia żadnych widocz­nych blizn.

add_circle

Parę godzin w szpitalu

Sam zabieg trwa 30 minut, maksy­malnie parę godzin po zabiegu kobieta może wyjść do domu.

add_circle

Lepsza widoczność

Zmiany endome­trialne są za­nu­rzone w cieczy (sól fizjo­lo­gicz­na), dzięki czemu są le­piej widoczne.

Cena: 3000

Rys. Klasyczny obraz endometriozy.
Rys. Nietypowa postać endometriozy - flotacja subtelnych zrostów na powierzchni jajników bądź jajowodów, zmiana niemalże niedostrzegalna podczas klasycznej laparoskopii.

Zastanawiasz się, czy Ty też masz endometriozę?

Im wcześniej zdiagnozujesz tę chorobę, tym większe szanse na jej całkowite wyleczenie. To nie tylko lepszy komfort życia z powodu braku dolegliwości miesiączkowych, ale przywrócenie Twojemu ogranizmowi naturalnej płodności.

Sprawdź!

Zajmie to niecałą minutę