Zabieg usuwania endometriozy

Usuwanie endome­triozy wykonu­jemy laparo­sko­powo. Na chwilę obecną, wszystkie nasze zabiegi są wy­ko­ny­wane przez doktora Jana Olka. Większość z nich odbywa się w Szpi­talu św. Anny w Pia­secznie (Warsza­wa), jedynie najtrud­niejsze przypadki kieru­jemy do sz­pi­tala w Dort­mun­dzie. Kwali­­fi­­kacja do za­­biegu odbywa się na pod­stawie aktual­nego badania USG, w przy­padku zaawan­so­wa­nego stadium endome­triozy także badania rezonansu magne­tycz­nego oraz szcze­gó­ło­wego wywiadu i doku­men­tacji z dotych­cza­so­wego lecze­nia. Zazwy­czaj nie są wy­ma­gane wcześniejsze wizyty. Przed operacją wykonu­jemy badanie gineko­lo­giczne z bada­niem USG w dniu, bądź przed­dzień operacji.

Proces leczenia w Miracolo

  1. Rozmowa telefoniczna. Chcielibyśmy porozmawiać z Tobą o Twoich objawach i dotychczasowym leczeniu. Zaproponujemy Ci optymalne dla Ciebie rozwiązanie; najczęściej endometrioza wymaga leczenie operacyjnego.
  2. Terapia żywieniowa. Wszystkie nasze Pacjentki szczerze namawiamy do skorzystania z terapii żywieniowej. Terapię żywieniową najlepiej zacząć parę miesięcy przed planowanym zabiegiem, żeby poprawić kondycję układu immunologicznego i ograniczyć ryzyko nawrotu endometriozy w przyszłości. W przypadku gdybyś z różnych względów nie zdążyła z terapią żywieniową odpowiednio wcześnie, nasz lekarz prawdopodobnie poleci Ci terapię hormonalną przez kilka miesięcy po zabiegu.
  3. Termin zabiegu. Ustalimy dogodny dla Ciebie termin zabiegu w Warszawie lub Dortmundzie.
  4. Badania laboratoryjne. Poprosimy Cię o wykonanie kilku badań laboratoryjnych. Czasem konieczne jest wykonanie rezonansu magnetycznego.
  5. Zabieg. W szpitalu musisz się pojawić dzień przed planowanym dużym zabiegiem. W dniu zabiegu musisz być na czczo (nic nie jeść od rana), a dodatkowo 3 godziny przed zabiegiem również nic nie pić. Wyjdziesz ze szpitala parę godzin po zabiegu diagnostycznym i 1-3 dni po dużym zabiegu.

Techniki usuwania endometriozy

Przeczytaj o techni­kach usuwania endometriozy oraz o nowych wytycz­nych usuwania torbieli endometrialnych.

My stosu­jemy jedynie nastę­pu­jące techniki:

  • wycinanie ognisk endometriozy
  • waporyzacja nożem plazmowym

Nie stosu­jemy koagu­lacji prądem! (ang. electro­co­agu­la­tion, fulgu­ra­tion) Nie wyłusz­czamy torbieli (zmniejsza to znacznie rezerwę jajnikową)!

Ceny zabiegów

Ceny naszych zabiegów znajdziesz w cenniku.

Zastanawiasz się, czy Ty też masz endometriozę?

Im wcześniej zdiagnozujesz tę chorobę, tym większe szanse na jej całkowite wyleczenie. To nie tylko lepszy komfort życia z powodu braku dolegliwości miesiączkowych, ale przywrócenie Twojemu ogranizmowi naturalnej płodności.

Umów się na konsultację!

Zajmie to niecałą minutę