Dlaczego endometrioza powoduje niepłodność?

Aż 80% kobiet z problemami z płodnością może mieć endometriozę.

Ciągły stan zapalny wynika­jący z obec­ności ognisk endome­triozy, prowadzi do pow­stania wrogiego środo­wi­ska­,k­tóry negatywnie wpływa na ja­kość komórki jajowej i gospo­darkę hormo­nalną, a także do upo­śle­dzenia trans­portu komórki jajowej oraz plemni­ków. Zrosty mogą mecha­nicznie uciskać jajowody, powodując ich niedrożność.

Przyczyn niepłod­ności jest wiele. Najczę­ściej na (nie­)płod­ność wpływa mnogość czynni­ków. Ciekawe jest to, że en­do­me­triozę stwierdza się aż u 50-80% kobiet mających problemy z płod­no­ścią właśnie.

Rys. Układ rozrodczy kobiety zmieniony na skutek wieloletniego działania endometriozy.

Diagnostyka

W Miracolo wykonu­­jemy komplek­sową ocenę płodności kobiety. Od szyjki macicy, poprzez jamę macicy (histe­ro­sko­pia), jajowody (badanie drożności jajowo­dów) do oceny miednicy oraz całej jamy brzusznej (mini­la­pa­ro­skopia lub laparo­skopia przezpo­chwo­wa).

Propo­nu­jemy ciekawy i pre­­cy­­zyjny zabieg diagno­­styczny laparo­­skopii przezpo­­chwowej TVL - jesteśmy w stanie precy­zyjnie ocenić stan macicy, jajowodów oraz miednicy mniej­szej podczas krótkiego zabiegu, który nie pozostawia blizn. Nie wymaga on też pozosta­­wania na noc w szpi­­talu. Zobacz naszą minimalnie inwazyjną diagno­stykę TVL.

Leczenie operacyjne

W Miracolo propo­nu­jemy również komplek­sowe leczenie przyczyn niepłod­no­ści, między innymi:

 • Macica:
  • usuwanie polipów endometrialnych
  • korekcja wad wrodzonych macicy, takich jak przegroda macicy
  • usuwanie mięśniaków macicy zarówno histeroskopowo, jak i laparoskopowo
 • Jajowody:
  • rekanalizacja (udrożnienie) jajowodów
  • plastyka jajowodów
 • Endometrioza:
  • torbiele endometrialne
  • wycinanie i waporyzacja ognisk na otrzewnej, jelicie, pęcherzu moczowym, jajowodach, wątrobie
  • endometrioza głęboko naciekająca jelito grube, łącznie z częściową resekcją jelita
  • endometrioza w bliźnie po cięciu cesarskim
 • Usuwanie zrostów z jednoczesnym użyciem preparatów antyzrostowych

Zobacz naszą ofertę zabiegów.

Zastanawiasz się, czy Ty też masz endometriozę?

Im wcześniej zdiagnozujesz tę chorobę, tym większe szanse na jej całkowite wyleczenie. To nie tylko lepszy komfort życia z powodu braku dolegliwości miesiączkowych, ale przywrócenie Twojemu ogranizmowi naturalnej płodności.