Dlaczego endometrioza powoduje ból?

Wyróżnia się kilka form endome­triozy. Wszystkie mają jednak wspólny mianow­nik. Jest nim ból!

  • Forma otrzewnowa - ogniska na otrzewnej rosną w trakcie cyklu miesiączkowego i krwawią podczas miesiączki analogicznie do endometrium w macicy. Tworzy się rana. Otrzewna jest bardzo dobrze unerwiona. Krwawienie i rana w tej okolicy powoduje bóle brzucha. Podrażniona otrzewna może wywoływać także mdłości i wymioty
  • Endometrioza na jajniku w formie torbieli endometrialnej. Torbiel endometrialna wysłana jest także ogniskami endometrialnymi, które rosną w trakcie cyklu i krwawią w trakcie miesiączki, zwiększając objętość torbieli. Torbieli endometrialnej towarzyszą zawsze zrosty. Otoczka jajnika jest również unerwiona. Jajnik zwiększając swą objętość powoduje dolegliwości bólowe. Obecne zrosty mogą te bóle dodatkowo nasilać.
  • Endometrioza głęboko naciekająca. Endometrioza naciekając pęcherz moczowy powoduje bóle i krwawienie z pęcherza moczowego w trakcie miesiączki. Analogicznie jest z jelitem. Nacieczone jelito powoduje często zaparcia lub biegunki, bóle podczas defekacji oraz dokuczliwe bóle kręgosłupa często promieniujące do kończyn dolnych.
  • Adenomioza, czyli endometrioza w mięśniu macicy. Ta forma endometriozy rośnie w mięśniu macicy. Krwawiąc potęguje bóle brzucha i bolesne skurcze macicy w trakcie miesiączki.
Rys. Układ rozrodczy kobiety zmieniony na skutek wieloletniego działania endometriozy.

Nasilenie objawów

Nasilenie objawów bywa bardzo różne i nie zawsze koreluje ze stopniem rozwoju endome­­triozy. Bardzo mocno zależy ono od umiej­sco­wienia ognisk. Około 20% kobiet cierpią­­cych na en­do­­me­­triozę zupełnie nie doznaje dolegli­wości bólowych. Wówczas często jedynym objawem jest niepłodność. Większość kobiet odczuwa po prostu bolesne miesiączki, gdzie ból jest nasilony jedynie przez 1-2 dni w ciągu okresu. Kobiety radzą sobie z nim za po­­mocą środków przeciw­­bó­­lo­­wych. Niestety są też i takie, u któ­­rych ból jest nie do znie­­sie­­nia, a dole­­gli­­wości są od­czu­­wane niemalże przez cały cykl.

Diagnostyka

Większe zmiany choro­­bowe można zobaczyć w badaniu USG lub rezonansie magne­­tycz­nym. Drobne zmiany można dostrzec jedynie kamerą podczas laparo­sko­pii. Niestety, przez wzgląd na in­wa­zyj­ność, taka diagno­styka jest w wielu przypad­kach, z wielu powodów odraczana przez lata.

Chcąc wyjść pacjentkom naprze­ciw, wprowa­dzi­liśmy w Kli­nice Miracolo 2 rodzaje minimal­nych zabiegów diagno­stycz­nych. Jednym z nich jest minila­pa­ro­skopia z 3-mm nacię­ciami brzucha. Drugim jest laparo­skopia przezpo­chwowa TVL o dosko­nałej jakości obrazu i nie­zbitej dokład­ności w wykry­waniu ognisk endome­trial­nych. Po laparo­skopii przezpo­chwowej nie ma żadnych blizn na brzu­chu. Zobacz naszą ofertę minimalnie inwazyjnej diagno­styki TVL.

Leczenie operacyjne

Po dokładnym usunięciu możliwie wszyst­kich ognisk choroby oraz zrostów, u wię­k­szości kobiet dolegli­­wości ulegają zdecy­do­wanej popra­wie, a u wielu całko­wicie zanikają.

Zastanawiasz się, czy Ty też masz endometriozę?

Im wcześniej zdiagnozujesz tę chorobę, tym większe szanse na jej całkowite wyleczenie. To nie tylko lepszy komfort życia z powodu braku dolegliwości miesiączkowych, ale przywrócenie Twojemu ogranizmowi naturalnej płodności.