Aktualna oferta zabiegów (Warszawa)

Podejrzenie o endometriozę

2 000

Zabieg diagnostyczy potwier­dza­jący lub wyklu­cza­jący endometriozę.

 • check Ambulatoryjnie
 • check Czas trwania zabiegu: ½ godziny
 • check Krótka narkoza
 • check Możliwość rozszerzenia zabiegu o laserowe usuwanie ognisk endometriozy I i II stopnia.
Zamów zabieg
Endometrioza I lub II stopnia

5 000

Zabieg diagno­styczny rozsze­rzony o laserowe usuwanie ognisk choroby.

 • check Ambulatoryjnie (ewentualna 1 noc w szpitalu)
 • check Czas trwania zabiegu: 1 godzina
 • check Krótka narkoza
 • check Usuwanie ognisk choroby laserem.
Zamów zabieg
Endometrioza III lub IV stopnia

9 500

Laparo­sko­powe usuwanie trudnej endome­triozy bez wykorzy­stania noża plazmo­wego najnow­szej generacji.

 • check 1-3 noce w szpitalu
 • check Czas trwania zabiegu: od 2 do 4 godzin
 • check Preparaty przeciwzrostowe (4DryField)
 • close Nóż plazmowy
Zamów zabieg

Endometrioza III lub IV stopnia

12 000

Laparo­sko­powe usuwanie trudnej endome­triozy z wykorzy­sta­niem noża plazmo­wego najnow­szej generacji.

 • check 1-3 noce w szpitalu
 • check Czas trwania zabiegu: od 2 do 4 godzin
 • check Preparaty przeciwzrostowe (4DryField)
 • check Nóż plazmowy (J-Plasma)
Zamów zabieg

Powyższe ceny mogą być płatne jedno­ra­zowo, lub rozbite na korzystnie oprocen­to­wane raty.

Terapia żywieniowa

Z reguły, po naszych zabie­gach, nie przepi­su­jemy terapii hormo­nal­nej. Wierzymy natomiast, że aby uzyskać trwały efekt, konieczna jest poprawa kondycji układu immuno­lo­gicz­nego. Dzięki temu organizm sam z siebie powinien zapobiegać powsta­waniu ognisk choroby w przyszło­ści. Z tego względu, wszystkim Pacjentkom zalecamy skorzy­stanie z terapii żywie­nio­wej, którą można zacząć w dowolnym momen­cie, choć im wcześniej tym lepiej. Zachę­camy do zapoznania się z naszą ofertą terapii żywie­niowej w leczeniu endometriozy.

Zastanawiasz się, czy Ty też masz endometriozę?

Im wcześniej zdiagnozujesz tę chorobę, tym większe szanse na jej całkowite wyleczenie. To nie tylko lepszy komfort życia z powodu braku dolegliwości miesiączkowych, ale przywrócenie Twojemu ogranizmowi naturalnej płodności.

Sprawdź!

Zajmie to niecałą minutę