Oferta naszych zabiegów

Oferujemy dwa główne rodzaje zabiegów: laparoskopia przezpochwowa TVL (diagnostyczno-operacyjna) oraz laparoskopia klasyczna (operacyjna).

Konsultacja (bezpłatna)

Indywi­du­alna analiza historii choroby oraz zapre­zen­to­wanie naszej propo­zycji leczenia.

Gdzie? Na odległość przez Internet i telefon

Zabieg diagnostyczny (2.000zł)

Zabieg diagno­styczny laparo­skopii przezpo­chwowej - diagno­styka endome­triozy bez blizn na brzuchu.

Dla kogo? Dla kobiet, które zasta­na­wiają się, czy endome­trioza jest przyczyną ich objawów bólowych lub problemów z poczę­ciem dziecka.

Gdzie? Warszawa

Co jest w cenie?

 • Histeroskopia
  (ocena wewnętrznych ścian macicy)
 • Badanie drożności jajowodów
 • Laparoskopia przezpochwowa TVL
  (nowoczesny zabieg diagnostyczny - wykrywa nawet najmniejsze zmiany endometrialne)

Dopłaty:

 • Usunięcie endometriozy z blizny po cesarskim cięciu: +2.000 zł

Czas trwania zabiegu: około 30min

Pobyt w szpitalu: około 4 godzin (w zależ­ności od tolero­wania środków znieczu­la­ją­cych)

Znieczulenie: sedacja do 60min

Pacjentka przed zabie­giem może zdecy­dować się na rozsze­rzenie zakresu do Zabiegu Opera­cyj­nego I/II (lase­rowe usuwanie endome­triozy I lub II stopnia).

Zabieg operacyjny I/II (5.000zł)

Zabieg laparo­skopii przezpo­chwowej - usuwanie endome­triozy I lub II stopnia, bez blizn na brzuchu.

Dla kogo? Dla kobiet z endome­triozą I lub II stopnia.

Co jest w cenie?

 • Histeroskopia
  (ocena wewnętrznych ścian macicy)
 • Badanie drożności jajowodów
 • Laparoskopia przezpochwowa TVL
  (nowoczesny zabieg diagnostyczny - wykrywa nawet najmniejsze zmiany endometrialne)
 • Operacja przezpochwowa - usuwanie ognisk endometriozy przy użyciu lasera diodowego
  (najnowszej generacji laserem diodowym 40 W) bez żadnych blizn w sedacji do 60 minut

Dopłaty:

 • Usunięcie endometriozy z blizny po cesarskim cięciu: +2.000 zł

Czas trwania zabiegu: około 1 godziny

Pobyt w szpitalu: 8-12 godzin

Znieczulenie: sedacja do 60 minut

Zabieg operacyjny III/IV (8.000 zł)

Zabieg laparo­skopii klasycznej - usuwanie endome­triozy III lub IV stopnia przy użyciu najnow­szych technik i narzędzi.

Dla kogo? Dla kobiet z endome­triozą III lub IV stopnia.

Gdzie? Warszawa

Co jest w cenie?

 • Histeroskopia
  (ocena wewnętrznych ścian macicy)
 • Badanie drożności jajowodów
 • Laparoskopia klasyczna
  (dokładne usunięcie wszystkich możliwych ognisk endometriozy)
 • Usuwanie zrostów
 • Preparat antyzrostowy 4DryField
  (90% skuteczności przeciwzrostowej)

Dopłaty:

 • Użycie noża plazmowego: +2.500 zł
 • Użycie lasera +1.000 zł
 • Usunięcie torbieli endometrialnych +2.000 zł
  (często wymaga dodatkowo użycia noża plazmowego)
 • Usunięcie mięśniaka: +2.000 zł
 • Usunięcie endometriozy głęboko-naciekającej: +3.000 zł
  (często wymaga dodatkowo użycia noża plazmowego)
 • Usunięcie endometriozy z blizny po cesarskim cięciu: +2.000 zł
 • Udrożnienie jajowodów w histeroskopii +1.500 zł
 • Każda dodatkowa doba w szpitalu (1 doba jest w cenie): +1.500 zł

Czas trwania zabiegu: 1-3 godzin

Pobyt w szpitalu: od 1- 2 dni (1 doba standar­do­wo/w cenie; w przypadku trudniej­szych zabiegów ze względów medycz­nych przedłu­żenie pobytu o drugą dobę/za dopłatą)

Znieczulenie: pełne znieczulenie

Inne zabiegi (jako osobne procedury medyczne)

 • Usunięcie zmiany z blizny po cesarskim cięciu (3.000zł zł)
 • Udrożnienie jajowodów w histeroskopii (3.000 zł)

Zabieg operacyjny Niemcy (15.000 - 25.000 zł)

Zabieg laparo­skopii klasycznej w Niemczech, w szpitalu z którym współ­pra­cu­jemy. Usuwanie najcięż­szych postaci endome­triozy przy użyciu najnow­szych technik i narzę­dzi, z pomocą doświad­czo­nych chirurgów i/lub urologów.

Dla kogo? Dla kobiet z najbar­dziej zaawan­so­wa­nymi posta­ciami endome­triozy wymaga­ją­cymi operacji z chirur­giem lub urologiem.

Gdzie? Dortmund (Niemcy)

Wycena indywidualna

Zakres zabiegu:

 • Histeroskopia
  (ocena wewnętrznych ścian macicy)
 • Badanie drożności jajowodów
 • Laparoskopia klasyczna
  (dokładne usunięcie wszystkich możliwych ognisk endometriozy)
 • Preparat antyzrostowy 4DryField
  (90% skuteczności przeciwzrostowej)
 • Użycie noża plazmowego
 • Usunięcie torbieli endometrialnych
 • Usunięcie endometriozy z blizny po cesarskim cięciu

Czas trwania zabiegu: 1-3 godzin

Pobyt w szpitalu: od 1-2 dni

Znieczulenie: pełne znieczulenie

Powyższe ceny mogą być płatne jedno­ra­zowo, lub rozbite na korzystnie oprocen­to­wane raty.

Terapia żywieniowa

Z reguły, po naszych zabie­gach, nie przepi­su­jemy terapii hormo­nal­nej. Wierzymy natomiast, że aby uzyskać trwały efekt, konieczna jest poprawa kondycji układu immuno­lo­gicz­nego. Dzięki temu organizm sam z siebie powinien zapobiegać powsta­waniu ognisk choroby w przyszło­ści. Z tego względu, wszystkim Pacjentkom zalecamy skorzy­stanie z terapii żywie­nio­wej, którą można zacząć w dowolnym momen­cie, choć im wcześniej tym lepiej. Zachę­camy do zapoznania się z naszą ofertą terapii żywie­niowej w leczeniu endometriozy.

Zastanawiasz się, czy Ty też masz endometriozę?

Im wcześniej zdiagnozujesz tę chorobę, tym większe szanse na jej całkowite wyleczenie. To nie tylko lepszy komfort życia z powodu braku dolegliwości miesiączkowych, ale przywrócenie Twojemu ogranizmowi naturalnej płodności.

Sprawdź!

Zajmie to niecałą minutę