Oferta naszych zabiegów

Oferujemy dwa główne rodzaje zabiegów: laparoskopia przezpochwowa TVL (diagnostyczno-operacyjna) oraz laparoskopia klasyczna (operacyjna).

Laparoskopia przezpochwowa TVL

2 000

Dla kogo? Dla kobiet, które nie wiedzą, czy mają endome­triozę, lub mają chorobę I lub II stopnia.

Mało inwazyjny zabieg diagno­stycz­no­-o­pe­ra­cyjny, pozwa­la­jący w dokładny sposób potwier­dzić lub wyklu­czyć endome­triozę, oraz usunąć ogniska choroby w stadium I lub II.

 • check Histeroskopia
  (ocena wewnętrznych ścian macicy)
 • check Badanie drożności jajowodów
 • check Ambulatoryjnie
 • check Czas trwania zabiegu: ½ -1 godziny
 • check Krótka narkoza
Zamów zabieg

Rozsze­rzenia zabiegu:
+ 3 000 - Laserowe usuwanie ognisk choroby I lub II stopnia
+ 2 000 - Usunięcie endome­triozy z blizny po cesar­skim cięciu

Laparoskopia klasyczna

6 000

Dla kogo? Dla kobiet z endome­triozą III lub IV stopnia.

Klasyczny zabieg laparo­skopii opera­cyj­nej, pozwa­la­jący w dokładny sposób usunąć możliwie wszystkie ogniska i zrosty zaawan­so­wanej endome­triozy stadium III i IV.

 • check Histeroskopia
  (ocena wewnętrznych ścian macicy)
 • check Badanie drożności jajowodów
 • check Najlepszy preparat antyzrostowy
  (4DryField)
 • check Usunięcie endometriozy z blizny po cesarskim cięciu
 • check 1-3 noce w szpitalu
 • check Czas trwania zabiegu: 1-3 godziny
Zamów zabieg

Rozsze­rzenia zabiegu:
+ 2 500 - Nóż plazmowy
+ 2 000 - Usunięcie torbieli (zawsze wymaga noża plazmowego)
+ 2 000 - Usunięcie mięśniaka
+ 2 000 - Usunięcie endome­triozy głęboko nacie­ka­jącej (zazwy­czaj wymaga noża plazmowego)

Powyższe ceny mogą być płatne jedno­ra­zowo, lub rozbite na korzystnie oprocen­to­wane raty.

Terapia żywieniowa

Z reguły, po naszych zabie­gach, nie przepi­su­jemy terapii hormo­nal­nej. Wierzymy natomiast, że aby uzyskać trwały efekt, konieczna jest poprawa kondycji układu immuno­lo­gicz­nego. Dzięki temu organizm sam z siebie powinien zapobiegać powsta­waniu ognisk choroby w przyszło­ści. Z tego względu, wszystkim Pacjentkom zalecamy skorzy­stanie z terapii żywie­nio­wej, którą można zacząć w dowolnym momen­cie, choć im wcześniej tym lepiej. Zachę­camy do zapoznania się z naszą ofertą terapii żywie­niowej w leczeniu endometriozy.

Zastanawiasz się, czy Ty też masz endometriozę?

Im wcześniej zdiagnozujesz tę chorobę, tym większe szanse na jej całkowite wyleczenie. To nie tylko lepszy komfort życia z powodu braku dolegliwości miesiączkowych, ale przywrócenie Twojemu ogranizmowi naturalnej płodności.

Sprawdź!

Zajmie to niecałą minutę