Miracolo LIVE - Webinar. Jak skutecznie leczyć endometriozę?

Zaczy­­namy cykliczne spotkania LIVE z dok­torem Janem Olkiem! 😃 Czas łamać endo-tabu! 👊

📣 Endome­­trioza - ogromnie zanie­­d­bany problem społeczny, dotyka­­jący milion kobiet w Pol­sce!

🎥31-10-2017 o godzinie 20:00 odbędzie się pierwsza transmisja na żywo z doktorem Janem, w ramach webinar'a "Jak skutecznie leczyć endometriozę?"

Pierwszy odcinek będzie wprowa­­dze­­niem i omó­­wie­­niem ważnych kwestii, które będziemy poruszać w kole­j­nych częściach. Spotkania będą co dwa tygodnie i każda kobieta będzie mogła w nich uczest­ni­­czyć 😊

👉 Dla kogo będzie ten webinar? Dla kobiet, które zmagają się z bole­­snymi miesią­cz­kami lub niepło­d­no­­­ścią, a nigdy nie słyszały o endo­­me­­trio­­zie, lub takich, które są świa­­dome choroby, ale nie wiedzą jak sobie z nią poradzić.

❤️Co więcej!

Można się aktywnie włączyć w to wydarze­­nie, by wspólnie przeła­­mywać milczenie na temat endome­­triozy! Wiele z Was, drogie nasze, wie jak wiele trzeba zrobić w tym temacie! Jak bardzo trzeba nagło­­śnić problem choroby, która dotyka miliony kobiet! To jest właśnie jedna z tych okazji, gdzie wiele pań będzie mogło dowie­­dzieć się czegoś więcej o endometriozie! Zapra­­szajcie znajo­­mych!

Zadawanie pytań w kome­n­ta­­rzach na FB pod trans­­misją mile widziane!

Będziemy mówić m.in.:

  • Skąd się bierze endometrioza? Gdzie jest źródło rozwoju tej choroby?
  • Jakie są jej objawy, a jakie skutki nieleczenia?
  • Jaka metoda diagnostyczna jest najskuteczna i dlaczego?
  • Jak leczyć endometriozę, by zminimalizować ryzyko nawrotu choroby?
  • Jakie są najnowsze osiągnięcia medycyny, które mogą być wykorzystane w leczeniu endometriozy?
  • Jakie znaczenie przy chorobie ma odżywianie?

ZAPRASZAMY! 😊

endometrioza leczenie endometriozy nóż plazmowy J-Plasma Miracolo Centrum Leczenia Endometriozy

Zastanawiasz się, czy Ty też masz endometriozę?

Im wcześniej zdiagnozujesz tę chorobę, tym większe szanse na jej całkowite wyleczenie. To nie tylko lepszy komfort życia z powodu braku dolegliwości miesiączkowych, ale przywrócenie Twojemu ogranizmowi naturalnej płodności.