Jedyny w Polsce nóż plazmowy nowej generacji!

Klinika Miracolo jest 13-STĄ KLINIKĄ NA ŚWIECIE i JEDYNĄ W POLSCE, która dyspo­­nuje najba­r­dziej nowocze­­snym nożem plazmowym dostępnym na rynku medycz­nym, należącym do ame­­ry­­ka­ń­skiej firmy Bovie Medical. Nóż J-Plasma jest zaawa­­­n­so­­­­wanym urządze­­­­niem energe­­­­ty­­­cz­nym, łączącym w sobie unikalne właści­­­­wości plazmy zimnego helu z energią RF. Narzę­­dzie zwiększa kontrolę nad tkanką, co pozwala na wy­­soki poziom precyzji przy zabie­­gach. Ingerencja noża na tkankę wgłąb nie przekracza 0,2 mm, co m.in. pozwala na ma­k­sy­­malne zacho­­wanie rezerwy jajnikowej czy usuwanie endome­­triozy z tak delika­t­nych miejsc jak jelita (bez resekcji)!

Zastanawiasz się, czy Ty też masz endometriozę?

Im wcześniej zdiagnozujesz tę chorobę, tym większe szanse na jej całkowite wyleczenie. To nie tylko lepszy komfort życia z powodu braku dolegliwości miesiączkowych, ale przywrócenie Twojemu ogranizmowi naturalnej płodności.