Torbiel endometrialna na jajniku i...!?

Torbiel endome­­trialna, ina­czej zwana czeko­­la­­dową, to nic innego jak torbiel jajnika! Trzeba się z nią obcho­­dzić niezwykle delika­t­nie, by zachować rezerwę jajnikową! Jakie narzę­­dzie zabie­­gowe jest zatem najlepsze dla gineko­­loga? Nóż plazmowy!

A DLACZEGO?

W dnie takiej torbieli, a zatem na po­­­­wierzchni torebki jajnika, znajdują się ogniska endome­­­­triozy, które rosną oraz krwawią podczas miesiączki. Krew zbiera się w oto­­­r­bionym jajniku, zwięk­szając swoją objętość z mie­­siąca na mie­­siąc. Sama torebka nie jest jednak ogniskiem endome­­triozy, zatem nie należy jej całej wycinać! Jedynie na to­­­­rebce znajdują się powie­­­rz­chowne ogniska endome­­trialne. Zatem, jeśli otworzy się torbiel i zwa­­po­­­­ry­­­­zuje się te ogniska na to­­­­rebce jajnika przy pomocy noża plazmo­­wego, wówczas OSZCZĘDZAMY REZERWĘ JAJNIKOWĄ!

Jeśli natomiast torebkę usuniemy, odsła­­­­niamy zrąb jajnika, który krwawi. Traktując krwawiące naczynia fulgu­­ra­­cją­­/e­­le­k­tro­­ko­­a­gu­­la­­cją, znisz­czy­­­­li­­­­byśmy ok. 1cm zdrowej tkanki jajni­­­­kowej z pęche­­­­rzy­­­­kami, REDUKUJĄC REZERWĘ JAJNI­­­­KOWA i ZMNIE­­­J­SZAJĄC SZANSE NA POCZĘCIE!

Trzeba sobie z tego zdać sprawę, ponieważ jest to istotna różnica między nożem plazmo­­­­wym, a ful­gu­­­­racją czy elektro­­ko­­a­gu­­la­­cją.

Doktor Jan Olek/Mi­­ra­­colo Clinic

WNIOSEK?

Torbiel endome­­trialną na ja­j­niku TRZEBA otworzyć i zwa­­po­­ry­­zować nożem plazmowym (przez co nie niszczymy narządu i zacho­­wu­­jemy jego rezerwę).

Niestety standardem jest wyłusz­czanie - po 2-3 takich zabie­­gach narząd jest znisz­czony i pozba­­wiony rezerwy jajni­­ko­­we­­j...

Gif. Zabieg usuwania endometriozy IV stopnia. Operuje - doktor Jan Olek

Barwa torbieli jest skutkiem zgroma­­dzonej krwi menstru­­a­cyjnej podczas kolej­nych miesią­­czek. Wraz z nastę­p­nymi cyklami torbiel może się powiększać.

WIĘCEJ NA TEMAT RÓŻNICY MIĘDZY NOŻEM PLAZMO­­WYM, LASEREM DIODO­­WYCH ORAZ ELEKTRO­­KO­­A­GU­­LACJĄ TUTAJ: TEST narzędzi zabie­­go­­wych przy endome­­trio­­zie! Porów­nanie Miracolo Clinic podczas szkolenia w Polsce.

endometrioza leczenie endometriozy nóż plazmowy

Zastanawiasz się, czy Ty też masz endometriozę?

Im wcześniej zdiagnozujesz tę chorobę, tym większe szanse na jej całkowite wyleczenie. To nie tylko lepszy komfort życia z powodu braku dolegliwości miesiączkowych, ale przywrócenie Twojemu ogranizmowi naturalnej płodności.