Flora bakteryjna macicy istnieje!

Ostatnie badania dowodzą, że do tej pory macica błędnie była uznawana za organ "jało­­wy", czyli pozba­­wiony dobrych bakte­­rii. Przeciw­­nie! Według przeło­­mo­­wego odkrycia nauko­w­ców, naturalna flora bakte­­ryja w endo­­me­­trium istnieje, ale różni się od tej znajdu­­jącej się w pochwie. Co więcej! Jak się okazuje, ma ona ogromny wpływ w pro­­cesie zagnie­ż­dżania się zarodka - głównie za sprawą pałeczek mleko­­wych (Lacto­­ba­­cillus spp.).

Zastanawiasz się, czy Ty też masz endometriozę?

Im wcześniej zdiagnozujesz tę chorobę, tym większe szanse na jej całkowite wyleczenie. To nie tylko lepszy komfort życia z powodu braku dolegliwości miesiączkowych, ale przywrócenie Twojemu ogranizmowi naturalnej płodności.