Oferta pracy - ginekolog z doświadczeniem endoskopowym!

🔍Szukamy dobrego lekarza gineko­­loga z doświa­d­cze­­niem endosko­­powym do pracy w two­­rzonym przez nas centrum leczenia endome­­triozy w War­sza­­wie. Zapew­niamy satys­fa­k­cjo­­nu­­jącą pracę w świetnym zespole, z dobrym wynagro­­dze­­niem. Znasz kogoś wartego polecenia?

UWAGA! OFERTA PRACY NIEAK­TU­­ALNA :) (znale­ź­liśmy lekarza, który zasilił nasze szeregi!)

Zakres obowiązków:

 • wykonywanie zabiegów diagnostycznych histeroskopii oraz hydrolaparoskopii przezpochwowej (będziemy pierwszym takim ośrodkiem w Polsce!)
 • wykonywanie zabiegów operacyjnych w ramach histeroskopii i hydrolaparoskopii przezpochwowej z użyciem lasera diodowego w środowisku wodnym
 • asystowanie, a z czasem samodzielne leczenie operacyjnej trudnej endometriozy, przy użyciu najnowocześniejszych narzędzi (nóż plazmowy J-Plasma, laser)

Oferujemy:

 • możliwość wykonywania innowacyjnych zabiegów
 • satysfakcja z pracy wynikająca z olbrzymiego zadowolenia wśród pacjentek
 • możliwość skupienia się na przeprowadzaniu zabiegów - my zapewniamy nowoczesną infrastrukturę i zespół dokonujący konsultacji i kwalifikacji
 • możliwości rozwoju w zakresie zaawansowanych technik laparoskopowych (międzynarodowe certyfikaty: np. ESHRE lub ESGE)
 • pracę nad tworzeniem europejskiego centrum endometriozy w młodym i dynamicznym zespole
 • możliwość uczestniczenia w badaniach naukowych
 • pracę na pełen etat z umową o pracę z wynagrodzeniem na poziomie 10 tys PLN brutto (2 miesiące próbne: 5 tys PLN)

Wymagania:

 • ukończona specjalizacja
 • umiejętności w zakresie histeroskopii i laparoskopii
 • umiejętności interpersonalne i wysoka kultura osobista, empatia do pacjentek
 • mile widziana znajomość języka angielskiego
 • dostępność od czerwca 2017 r.

Zgłoszenie zawie­­ra­­jące CV prosimy przesyłać na adres praca­­@mi­­ra­­co­­lo­­.c­linic (w temacie prosimy wpisać: ginekolog).

W aplikacji prosimy o umie­sz­czenie poniż­szej klauzuli: Wyrażam zgodę na prze­­twa­­rzanie moich danych osobo­­wych w celach rekru­­ta­­cy­j­nych przez Miracolo Clinic Sp. z o.o. z sie­­dzibą w Pozna­­niu, os. Przemy­­sława 23/13, 61-064 Poznań, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych.

Misją Kliniki Miracolo jest stworzenie europe­j­skiego centrum leczenia endome­­triozy. Pragniemy ułatwić dostęp do dia­­gno­­styki endome­­triozy przez wprowa­­dzenie mało inwazy­j­nych zabiegów laparo­­skopii przezpo­­chwowej (TVL) oraz podnie­­sienie skute­cz­ności leczenia poprzez wykony­­wanie bardzo dokła­d­nych zabiegów usuwania endome­­triozy z pomocą najno­­wo­­cze­­śnie­j­szych narzędzi oraz zasto­­so­­wanie terapii żywie­­niowej w celu zmnie­j­szenia ryzyka nawrotu choroby. Zapraszmy do wspó­ł­pra­­cy!"

Jan Olek, lekarz ginekolog
oferta pracy

Zastanawiasz się, czy Ty też masz endometriozę?

Im wcześniej zdiagnozujesz tę chorobę, tym większe szanse na jej całkowite wyleczenie. To nie tylko lepszy komfort życia z powodu braku dolegliwości miesiączkowych, ale przywrócenie Twojemu ogranizmowi naturalnej płodności.