Warsztaty praktyczne laparoskopii w endometriozie!

Nadszedł ten dzień...i niezwykły moment dla nas! Zaczy­­namy szkolić polskich lekarzy najno­w­szymi techni­­kami usuwania endometriozy :)

❤️ Za nami pierwszy dzień szkolenia z lapa­­ro­­skopii (w tym laparo­­skopii przezpo­­chowej TVL) przy pomocy najle­p­szych narzę­­dzi, jakimi świat medycyny na obecną chwilę dyspo­­nuje. Zainte­­re­­so­­wanie jest duże, a pracy do wy­­ko­­nania jeszcze więcej! :)

Na zdjęciu doktor Jan Olek (Mira­­colo Clinic) oraz gotowi do nauki lekarze z róż­nych stron Polski. Miejsce: Powia­­towy Szpital w Chełmży.

Wielkie podzię­­ko­­wania dla całej załogi szpitala oraz entun­zjazm do nauki :)

Rys. Warsztaty praktyczne laparoskopii!

endometrioza leczenie endometriozy szkolenie laparoskopia przezpochwowa TVL diagnostyka nóż plazmowy

Zastanawiasz się, czy Ty też masz endometriozę?

Im wcześniej zdiagnozujesz tę chorobę, tym większe szanse na jej całkowite wyleczenie. To nie tylko lepszy komfort życia z powodu braku dolegliwości miesiączkowych, ale przywrócenie Twojemu ogranizmowi naturalnej płodności.