PIERWSZY RAZ W POLSCE! (i w ogóle w tej części globu)

Hydro­­la­­pa­­ro­­skopia przezpo­­chwowa z uży­­ciem lasera diodo­­wego! 😷

W trosce o dobro Pacje­n­tek, Miracolo wprowadza kolejne nowoczesne narzę­­dzie do pre­­cy­­zy­j­nego usuwania endome­­triozy! :)

Ogniska usunięte bez żadnej widocznej blizny :) Minimalna inwazy­j­ność laparo­­skopii przezpo­­chwowej TVL gwara­n­tuje szybki powrót do pełni sił!❤️

W kadrze ramię w ramię: doktor Jan Olek (Mira­­colo Clinic) i doktor Przemy­­sław Binkie­­wicz oraz zespół lekarzy uczest­ni­­czą­­cych w szko­­leniu :)

Miejsce: Powia­­towy Szpital w Chełmży.

Rys. Warsztaty praktyczne laparoskopii!

endometrioza leczenie endometriozy szkolenie laparoskopia przezpochwowa TVL diagnostyka nóż plazmowy laser diodowy

Zastanawiasz się, czy Ty też masz endometriozę?

Im wcześniej zdiagnozujesz tę chorobę, tym większe szanse na jej całkowite wyleczenie. To nie tylko lepszy komfort życia z powodu braku dolegliwości miesiączkowych, ale przywrócenie Twojemu ogranizmowi naturalnej płodności.