Film z zabiegu usuwania endometriozy - z komentarzem!

🎥 Chcemy się z Wami podzielić drugim filmem, obrazu­­jącym naszą technikę usuwania trudnej endometriozy.

U pacjentki stwie­r­dzono m.in. liczne zrosty, uwięzione jajniki oraz ogniska endome­­triozy znajdu­­jące się bardzo blisko jelit. Zrosty jelita grubego z tylną ścianą macicy były tak nasilone, że do­­strze­­żenie granicy między dwoma narzą­­dami było niezwykle trudne. Po przebu­­dzeniu się pacjentki po zabiegu, bóle kręgo­­słupa promie­­niu­­jące do ko­ń­czyny dolnej zniknęły - to właśnie za nie były odpowie­­dzialne zrosty.

Podkre­­ślamy fakt, że nasz lekarz nie stosuje elektro­­ko­­a­gu­­lacji (ang. fulguration)! Na filmie widać wapory­­zację (całko­­wite odparo­­wy­­wanie ognisk endome­­triozy) przy użyciu noża plazmo­­wego Plasma Jet.

Operator Miracolo: doktor Jan Olek

Czas trwania całego zabiegu: 2,5 godziny

Ze względu na re­­alny obraz z ope­­ra­­cji, nie zalecamy oglądania osobom wrażliwym na widok krwi.

endometrioza leczenie endometriozy nóż plazmowy video

Zastanawiasz się, czy Ty też masz endometriozę?

Im wcześniej zdiagnozujesz tę chorobę, tym większe szanse na jej całkowite wyleczenie. To nie tylko lepszy komfort życia z powodu braku dolegliwości miesiączkowych, ale przywrócenie Twojemu ogranizmowi naturalnej płodności.