Film ze skutecznej operacji endometriozy IV stopnia!

Całość zwień­czona komen­ta­­rzem naszego lekarza!

Sam obraz z zabiegu od: 2:05 minuty

Czas trwania całego zabiegu: 2,5 godziny

ROZPOZNANIE:

34 letnia pacjentka z dłu­­go­­letnią niepło­d­no­­­ścią oraz bardzo bolesnymi miesią­cz­kami, utrud­nia­­ją­­cymi normalne funkcjo­­no­­wa­­nie. Stan po trzech laparo­­sko­­piach z wyłu­sz­cze­­niem obustro­n­nych torbieli endome­­tria­l­nych na ja­j­ni­­kach oraz po nieudanej próbie in vitro z 2016 roku. Stan po histe­­ro­­skopii z usu­­nię­­ciem polipa endome­­tria­l­nego oraz zrostów w mie­d­nicy mniejszej.

Pacjentka zgłosiła się do Mi­­ra­­colo Clinic w styczniu 2017 po wielu nieuda­­nych próbach leczenia zarówno opera­­cy­j­nego jak i hor­mo­­na­l­nego. Była wielo­­krotnie wprowa­­dzana w sztuczny stan menopauzy lekiem Zoladex - w sumie siedem cykli. Wskaza­­niem do le­­czenia opera­­cy­j­nego była zarówno niepło­d­ność jak i naw­ra­­ca­­jące objawy endome­­triozy po wcześniej wykona­­nych zabie­­gach. *Naszym celem była przede wszystkim poprawa jakości życia pacjentki, która ze względu na brak rezul­tatów poprze­d­nich terapii, posta­­no­­wiła szukać nadziei u nas. *

LECZENIE W MIRACOLO:

W dniu 16 stycznia 2017 roku, wykona­­liśmy u pacjentki histe­­ro­­skopię diagno­­styczną, a także badanie drożności jajowo­­dów. Z początku jeden jajowód wykazywał tylko częściową drożność, jednak po wprowa­­dzeniu kontrastu pod ciśnie­­niem problem został rozwią­­zany. Po zabiegu oba jajowody były w pełni drożne. Wykona­­liśmy również laparo­­skopię z usu­­nię­­ciem wszyst­kich widocz­nych ognisk endome­­tria­l­nych: na otrze­w­nej, macicy oraz jajni­­kach; zarówno na po­­wierzchni jak i obu­­stronne torbiele endome­­trialne. Jajowody były także zajęte. Pacjentka miała też pojedyncze ogniska endome­­triozy na po­w­ło­­kach brzusz­nych oraz wątro­­bie, które również zopero­­wa­­li­­śmy. Usunięte zostały także wszystkie zrosty.

OPINIA PACJENTKI:

W Polsce nie spotkałam się z tak komple­k­sowym podej­­ściem do pa­­cjenta. Pierwszy raz w życiu usłysza­­łam, że mogę wyleczyć endome­­triozę, łącząc leczenie opera­­cyjne z terapią żywie­­niową. Po zabiegu bardzo szybko wróciłam do sił; szybciej niż po zabie­­gach w Polsce.

Teraz stosuję dietę, która została stworzona specjalnie dla mnie. Czuję się rewela­­cy­j­nie, mam dużo energii.

Cieszę się, że po­­znałam Zespół Kliniki Miracolo.

endometrioza leczenie endometriozy niepłodność nóż plazmowy pacjentka Miracolo video

Udostępnij, jeżeli uważasz, że warto

Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji

Doślij nam historię swojej choroby (opis objawów, badanie USG i wypisy ze szpitala). Nasz lekarz zadzwoni i porozmawia z Tobą o propozycji leczenia.

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się na naszą listę mailingową! Co tydzień wysyłamy ciekawe historie naszych pacjentek i nowości w zakresie leczenia endometriozy.


mail