Dlaczego dieta jest ważna przy endometriozie?

🍲 Bez wątpienia jest jedną z kluczo­­wych elementów w walce z tą niewdzięczną chorobą, a nie tylko przysło­­wiowym „doda­t­kiem do ca­­ło­­­ści”.

Stan zapalny, efekty estro­­genne, kurczenie się mięśni gładkich czy układ odpor­no­­­ściowy – to tylko kilka czynni­­ków, na które możesz mieć wpływ stosując odpowiednią dietę przy endometriozie.

Nie martw się! Dieta nie musi być straszna! Tu przecież chodzi o Twoje zdrowie!❤️ Z taką motywacją zupełnie ina­czej podchodzi się do te­­matu. O wiele łatwiej będzie nam zmienić myśle­­nie, jeżeli zastą­­pimy słowo „dieta” na „z­drowe odżywanie”.

To, co jest najwa­ż­niejsze w zdrowym odżywia­­niu, to zwięk­szenie odpor­ności organizmu💪, który po dosta­r­czeniu odpowie­d­nich produktów odżyw­czych oraz witamin będzie w stanie walczyć ze stanem zapalnym w jego własnym obrębie.

Warto zazna­­czyć, że aby zdrowe odżywianie było jak najba­r­dziej skuteczne i przy­­no­­siło poprawę, należy najpierw „oczy­­­ścić” organizm i wyre­­gu­­lować florę bakteryjną (wkrótce znajdziesz na na­­szym blogu post szerzej podej­mu­­jący ten wątek, byś wiedziała jak się za to „zabrać”).

📝 To od czego zaczynamy? Oto nasze zalecenia:

1. Kwasy nienasycone Omega-3

Grupa amery­­ka­ń­skich pielę­­gniarek opubli­­ko­­wała wyniki swoich 12-le­t­nich badań na temat wpływu kwasów tłusz­czo­­wych na en­do­­me­­triozę. I tak, spoży­­wanie niezdro­­wych tłusz­czów trans oraz tłusz­czów nasyco­­nych zwiększa ryzyko choroby o aż 48%! Natomiast zastą­­pienie ich zdrowymi omega-3 ✅zmniejsza to ryzyko o 22%! Dodat­kowo niena­­sy­­cone kwasy tłusz­czowe stymu­­lują produkcję przeciw­­za­­pa­l­nych prosta­­gla­n­dyn, które pomagają w złago­­dzeniu objawów endometriozy.

Bogatym źródłem omega 3 są: tłuste ryby (łosoś, makre­­la), orzechy włoskie, olej lniany, zdrowe oleje roślinne (np.z wiesio­ł­ka), nasiona dyni, słone­cz­nika oraz lnu.

2. Świeżo wyciskane soki warzywne i owocowe

Czy wiesz, że ba­­dania włoskich naukowców dowodzą, że spo­­ży­­wanie zielo­­nych warzyw ✅zmniejsza ryzyko endome­­triozy o aż 70%, a samych świeżych owoców o 40% ?

To bardzo dobra wiado­­mość! Pijąc świeżo wyciskane soki (bo oczywi­­­ście nie mamy tutaj na myśli tych ze sklepo­­wych półek, które zawie­­rają sporą ilość szkodli­­wego cukru) dosta­r­czamy organi­­zmowi najwy­ż­szej jakości „paliwo” i to w naj­le­­piej przyswa­­jalnej formie! Soki te są nie­­za­­wodnym alkali­­za­­torem , a ich regularne picie przywraca prawi­­dłowe PH we krwi. To natomiast odgrywa istotną rolę w walce z ucią­ż­liwym stanem zapalnym.

3. Produkty bogate w błonnik

Wspoma­­gają one procesy trawienne i regu­­lują poziom estro­­genów we krwi. To bardzo ważne, ponieważ ich nadmiar nasila objawy endometriozy.

Warto zwrócić uwagę na zielony groszek oraz seler, które obniżają aktyw­ność estro­­ge­­nów. Natomiast do produktów bogatych w błonnik należą m.in. grubo­­zia­r­niste kasze, pełno­­zia­r­niste produkty zbożowe, owoce leśne, jabłko, marchew.

Naturalne antybiotyki oraz probiotyki

Czosnek, cebula, imbir czy olej oregano są na­­tu­­ralną alter­na­­tywą wobec zwykłych antybio­­ty­­ków, które tylko osłabiają naszą odpor­ność i niszczą dobrą florę bakte­­ryjną. Z kolei tą warto wzbogacać o kiszonki czy ocet jabłkowy, dzięki którym przyczy­­nimy się do zasadowej gospo­­darki organi­­zmu, zapobie­­ga­­jącym stanom zapalnym.

5. Produkty bogate w witaminy A, C, D, E

6. Zielona oraz biała herbata, a także zioła typu: majeranek, oregano czy bazylia

Rys. Terapia żywieniowa

⚠️ Czego należy unikać w jadłospisie?

  • Mleko, śmietana, masło, margaryna
  • Czerwone mięso, które może przyczyniać się do zaostrzania stanu zapalnego (najlepiej zmienić je na ryby; a jeśli ktoś nie jest w stanie spożywać jedynie dóbr morza, niech włączy do diety drób).

Tutaj znów możemy odnieść się do nau­­ko­­wych badań, których wyniki nie pozosta­­wiają złudzeń:w grupie kobiet jedzą­­cych dużo wołowiny ryzyko endome­­triozy wzrosło 2-kro­t­nie! Natomiast te, które spoży­­wały sporą ilość szynki 1,8-krotnie!

  • Czarna i czerwona herbata

🚫 A co, bezwzględnie, trzeba wyeliminować z diety?

  • alkohol
  • papierosy
  • biały cukier (z powodzeniem można go zastąpić ksylitolem, czyli cukrem brzozowym, który charakteryzuje się zupełnie odwrotnymi wartościami odżywczymi od tego tradycyjnego)
  • biała mąka (i tu znowu mamy pełen wachlarz produktów zastępczych, takich jak mąka gryczana, jaglana czy po prostu żytnia)
  • produkty mocno przetworzone „wzbogacone” o polepszacze smaku, konserwanty, niezdrowe tłuszcze trans czy cukier
  • kawa

ZOBACZ TEŻ:

Infor­macje o terapii żywie­­niowej Miracolo

Książki pomocne przy ułożeniu terapii żywie­­niowej Miracolo

Orkisz zamiast przenicy przy endome­­trio­­zie! Dlaczego?

Laserowe usuwanie endome­­triozy i dia­­gno­­styka wczesnego stadium choroby!

Torbiel endome­­trialna na ja­j­niku i...

Leczenie hybry­­dowe - wielka nadzieja na ca­ł­ko­­wite wyleczenie endometriozy!

endometrioza terapia żywieniowa dieta przy endometriozie

Zastanawiasz się, czy Ty też masz endometriozę?

Im wcześniej zdiagnozujesz tę chorobę, tym większe szanse na jej całkowite wyleczenie. To nie tylko lepszy komfort życia z powodu braku dolegliwości miesiączkowych, ale przywrócenie Twojemu ogranizmowi naturalnej płodności.