Laparoskopia przezpochwowa TVL - najnowocześniejsza forma diagnostyki endometriozy!

📄 Dzisiaj dzielimy się z Wami preze­n­tacją pokazu­­jącą wyższość nowocze­­snej metody diagno­­stycznej - laparo­­skopii przezpo­­chwowej TVL,nad konwe­n­cjo­­nalną laparo­­skopią w dia­­gno­­styce endome­­triozy. Co prawda, preze­n­tacja jest przezna­­czona dla gineko­­lo­­gów, ale nawet laik może z niej dużo wynieść. 😊

Cieszymy się, że Kli­­nika Miracolo jako pierwsza w Polsce propo­­nuje tą metodę swoim Pacjen­t­kom. Tutaj możesz się zapoznać z naszą ofertą zabiegów diagno­­sty­cz­nych oraz usuwania endometriozy!

Link do prezentacji

endometrioza diagnostyka

Zastanawiasz się, czy Ty też masz endometriozę?

Im wcześniej zdiagnozujesz tę chorobę, tym większe szanse na jej całkowite wyleczenie. To nie tylko lepszy komfort życia z powodu braku dolegliwości miesiączkowych, ale przywrócenie Twojemu ogranizmowi naturalnej płodności.