Diagnozowanie endometriozy

Endome­­trioza jest podstępną chorobą, której diagnoza jest nie lada wyzwaniem.

Ogniska endome­­triozy oraz zrosty nie są wi­­doczne w obrazie USG. Nie są znane markery endome­­triozy, które można byłoby stwie­r­dzić w badaniu krwi (rzadko stoso­­wany marker nowotworu jajnika CA-125 ma skute­cz­ność poniżej 30%).

Dlatego też zazwy­­czaj mija bardzo dużo czasu od momentu, kiedy pacjentka zgłosi się do le­­karza z pier­w­szymi objawami, do mo­­mentu posta­­wienia diagnozy. Staty­­styki bryty­j­skie mówią, że średnio jest to 7,5 roku! Symptomy, takie jak bolesne miesiączki lub niewy­­ja­­śniona niepło­d­ność mogą jedynie sugerować wystę­­po­­wanie endome­­triozy, ale tak naprawdę pewną diagnozę daje zabieg laparoskopowy z pobra­­niem i zba­­da­­niem wycinków zmian. 20% kobiet z endo­­me­­triozą nie ma żadnych objawów, a dole­­gli­­wości nie zawsze korelują ze stopniem nasilenia endometriozy.

Wstępne skiero­­wanie do do­­kła­d­nie­j­szej diagno­­styki powinno się odbyć na po­d­stawie objawów. Zainte­­resuj się proble­­mem, gdy na jedno lub więcej poniż­szych pytań odpowiesz “tak”.

  1. Czy odczu­­wasz silny ból podczas miesiączki?

  2. Czy ból zaczyna się jeszcze przed rozpo­­czę­­ciem krwawienia?

  3. Czy masz bolesne stosunki płciowe?

  4. Czy masz bolesne oddawanie moczu?

  5. Czy masz bolesne oddawanie stolca?

  6. Czy nie możesz zajść w ciążę, mimo braku jasnej diagnozy przyczyny problemu?

endometrioza diagnoza

Udostępnij, jeżeli uważasz, że warto

Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji

Doślij nam historię swojej choroby (opis objawów, badanie USG i wypisy ze szpitala). Nasz lekarz zadzwoni i porozmawia z Tobą o propozycji leczenia.

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się na naszą listę mailingową! Co tydzień wysyłamy ciekawe historie naszych pacjentek i nowości w zakresie leczenia endometriozy.


mail