Endometrioza przyczyną niepłodności

Staty­­styki medyczne mówią, że aż 80% kobiet mających problemy z pło­d­no­­­ścią ma endome­­triozę.

Endome­­trioza ma podwójnie negatywny wpływ na pło­d­ność kobiet, ponieważ zaburza zarówno anato­­mię, jak i funkcję narządu rozro­d­czego. Nieprze­­r­wany stan zapalny w jamie brzusznej prowadzi do po­w­stania wrogiego środo­­wi­­ska, które wpływa negatywnie na ja­­kość komórki jajowej, gospo­­darkę hormo­­nalną, a także upośle­­dzenia trans­­portu komórki jajowej i plemników.

Zrosty wystę­­pu­­jące przy endome­­triozie mogą mecha­­nicznie uciskać jajowody, powodując ich niedro­ż­ność.

Co na to medycyna?

Leczenie objawowe niestety nie zdaje egzaminu. Leczenie opera­­cyjne przekłada się na pó­ź­niej, a cho­­roba postę­­puje dalej. W trakcie leczenia hormo­­na­l­nego wyłączona jest zdolność rozro­d­cza. A zatem, jeśli para chce zajść w ciążę musi odstawić leki hormo­­nalne. Efekt jest frustru­­jący. Bóle się nasilają, a aktywne ogniska endome­­triozy uniemo­ż­li­­wiają zajście w cią­­żę­­.No­­wo­­czesna medycyna propo­­nuje dokładne “posprzą­­ta­­nie“ jamy brzusz­nej, czyli usunięcie wszyst­kich zrostów i wszy­st­kich ognisk endome­­triozy, co zniwe­­luje jej niepo­­żą­­dane skutki. Wykonując ten zabieg można przy okazji spraw­dzić stan jajowodów i udrożnić je w razie potrzeby.

endometrioza bolesne miesiączki

Zastanawiasz się, czy Ty też masz endometriozę?

Im wcześniej zdiagnozujesz tę chorobę, tym większe szanse na jej całkowite wyleczenie. To nie tylko lepszy komfort życia z powodu braku dolegliwości miesiączkowych, ale przywrócenie Twojemu ogranizmowi naturalnej płodności.